NOSENIE

Nosenie má veľmi pozitívny vplyv na psychomotorický vývoj dieťatka. V odborných kruhoch sú na nosenie detí rozšírené viaceré názory, nasledujúce tvrdenia však vychádzajú z dlhoročného pozorovania detí v praxi a z analýzy správania sa tela v ergonomickej polohe počas nosenia. Monotónny pohyb dieťaťa v šatke sa odvíja od pohybu tela matky, vďaka ktorému neustále pracuje nervovo svalový aparát tela dieťaťa. Teplo matkinho […]